top of page

POLITYKA DANYCH OSOBOWYCH

- INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW -

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 roku, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) informujemy, że:

 

Firma HANDEL ARTYKUŁAMI OGÓLNOSPOŻYWCZYMI - MASARNIA MARIUSZ POKUTYŃSKI z siedzibą w Cieszynie BN, 78-520 Złocieniec, NIP. 6741001208 (w  świetle przepisów jest  Administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, odpowiadamy z ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym pragniemy poinformować o wprowadzeniu zmian w polityce prywatności. Zmiana wynika z konieczności dostosowania naszych działań do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia Danych Osobowych. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administrator  danych osobowych będzie  przetwarzane w celu sprzedażowym i marketingowym w formie elektronicznej i papierowej. Podanie danych jest dobrowolne, podanie danych jest niezbędne do przygotowanie oferty, wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług, podanie danych jest obowiązkowe wyłącznie, gdy stanowi tak przepis, dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów.

Informujemy, że HANDEL ARTYKUŁAMI OGÓLNOSPOŻYWCZYMI - MASARNIA MARIUSZ POKUTYŃSKI przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, w tym także do celów marketingowych i mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z HANDEL ARTYKUŁAMI OGÓLNOSPOŻYWCZYMI - MASARNIA MARIUSZ POKUTYŃSKI wyłącznie w celu realizacji Państwa zamówień. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Podanie Państwa danych osobowych jest nam niezbędne do realizacji celu w jakim są przetwarzane.

bottom of page